Arkiv

Annonse


Kassas nye supernett

ArkivKreditkassens nettverkssjef møter nye utfordringer når bankens nye modulære og standardiserte nettstruktur skal fusjoneres med Storebrands aldrende, “blå” nett (hvis da ikke Kjell-Inge Røkke stikker kjepper i hjulene).

Antony J. Cook vil imidlertid ikke kommentere fusjonsprosessen. Han vil heller fortelle om bankens nye nettstruktur som integrerer de gamle X.25-tjenestene i bankautomatene og kassene, med en hærskare av nye tjenester.

Gammelt og nytt
Da Cook begynte å jobbe med den nye nettstrukturen CBK-nett foreslo han en helt ny ruterbasert nettstruktur med TCP/IP-protokoll.

Som andre større virksomheter har Kreditkassen mye viktig, gammelt “lavhastighets-utstyr”. X.25 måtte integreres i det nye nettet.

Løsningen ble IPEX fra Bay, som kjører X.25 via TCP/IP-struktur med tverrgående logiske sesjoner.

Stor kapasitet
Det nye nettet håndterer 320 minibanker og 200 bankkontrollere (kassesystemer) via X.25-svitsjer som er koplet til ruterne. Det ekspederer 106.000 kassatransasjoner og 700.000 korttransaksjoner hver dag. Hovedruterne i Oslo har to Mb båndbredde, mens de øvrige ryggradsruterne har 128 Kb. Alternativ ruting blir ivaretatt med tre samband til hver ruter.

Halvert driftsskostnad
– Den nye nettstrukturen byr på en seksdobling av båndbredden i forhold til det gamle nettet, mens driftskostnadene er blitt halvert, forteller Cook.

Sentral administrasjon
– Alt overvåkes herifra, sier Cook og nikker mot administrasjonssenteret bak glassveggen i nabokontoret. Systemet måler trafikkflyten og påviser flaskehalser før de oppstår.

Full fleksibilitet
Med den nye nettverksstrukturen slipper vi nyinvesteringer de kommende 3 – 4 år. Vi har alle muligheter! Vi kan ta i bruk FrameRelay eller ATM, om vi ønsker det. Vi kan velge Telenor, Oslo Energi, Telia eller datasamband fra en annen leverandør, hvis vi ønsker det. Og hvis sambandsprisen senkes med bare 10 prosent, sparer vi en million kroner!

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse