Annonse


Data på samisk

Anbudet på samisk datautrustning er svært vidt og omhandler blant annet frikjøp av copyright til et sett av samisk typesnitt etter Macintosh Sámi standard.

Mange behov
Det er også spesifisert behov for programvare til tastaturlayout, innskriving på skjerm og utskriving av glyffbilder i kodetabeller.

Mange språkvarianter
I spesifikasjonene fremgår det at samtlige samiske språkvarianter skal få bedret sitt edb-tilbud, så som sør-samisk, lule-samisk og nord-samisk.

Kan deles
Det er mulig å legge inn anbud på deler av leveransen. Anbudet er også annonsert i svenske og finske medier.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse