Arkiv

Annonse


Aftenposten kjører Java

Arkiv– Uavhengighet av plattform var ikke eneste grunn til at vi valgte Java. Beregninger viser at utviklingstiden for denne applikasjonen kun ble en tredjedel av hva den ville blitt ved bruk av andre utviklingsverktøy. Det vil si at vi sparte drøyt ett årsverk, sier systemkonsulent Morten Haga i utviklingsavdelingen i Aftenposten til ukeavisa Telecom Revy.

Følger produksjonen
Applikasjonen bruker LiveWire fra Netscape for oppslag i en Microsoft SQL database. Resultatet presenteres i et grafisk bilde hvor brukerne “ser” hvor de ulike avissidene befinner seg i produksjonskjeden.

Det grafiske skjermbildet viser enkeltsidene fra de er ferdig satt til de blir komprimert og under overføringen fra redaksjonen i Akersgata til trykkeriet på Linderud i Oslo. Etter at sidene er mottatt på trykkeriet kan en via applikasjonen følge de ulike sidene etter som de blir overført til film og trykkplater.

Flere plattformer
Java ble i første omgang valgt ut fra dets uavhengighet av plattform. Applikasjonen blir i Aftenposten kjørt på plattformene Windows 95, Microsoft NT og Solaris UNIX.

Tidlig ute
Java-applikasjonen er utviklet av Haga som i norsk sammenheng var tidlig ute med å ta i bruk Java-applikasjoner etter et kurs hos Skrivervik Data.

– Med det som har skjedd med og rundt Java de to årene som er gått siden lanseringen, vil nok både jeg og andre programmerere i større grad ta i bruk Java som utviklingsverktøy, sier Haga.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse