Annonse


64 000 ganger sikrere!

Netscape Communications har fått myndighetenes velsignelse til å eksportere 56-biters versjoner av nettleseren Communicator og serverprogrammet SuiteSpot. Netscape håper at tillatelsen baner veien for eksport av produkter med enda kraftigere krypteringsteknologi. Selskapet forbereder allerede 128-biters nøkler.

Fra 40- til 56-biters nøkler
Av frykt for at kriminelle skal kryptere kommunikasjonen seg i mellom, har amerikanske myndigheter belagt krypteringsteknologien med eksportbegrensninger.

I Europa kan vi bare bruke 40-biters kryptering. Tidligere i år fikk V-One, Digital, IBM, Cylink og Trusted Information Systems eksporttillatelse for 56-biters nøkler.

56-biter på Hamar
IBM vil nå bruke 56-biters nøkler til å sikre transaksjonene i netthandelprosjektet på Hamar. Prosjektet er basert på VISA SET-standarden. 56-biters kryptering er 65 000 ganger vanskeligere å knekke enn 40-biters nøkler.

Politiet kan avlytte
I løpet av få måneder blir også Netscape Communicator utstyrt med 56-biters kryptering. Akkurat som de andre selskapene med eksporttillatelse, må Netscape lage et system som lar politiet knekke krypteringen og avlytte kommunikasjonen ved mistanke om kriminelle handlinger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse