Hopp til navigasjon Hopp til innhold

64 000 ganger sikrere!

OSLO: Netscape fikk i går tillatelse fra det amerikanske handelsdepartementet til å eksportere nettleseren Netscape Communicator med 56-biters nøkler.

Netscape Communications har fått myndighetenes velsignelse til å eksportere 56-biters versjoner av nettleseren Communicator og serverprogrammet SuiteSpot. Netscape håper at tillatelsen baner veien for eksport av produkter med enda kraftigere krypteringsteknologi. Selskapet forbereder allerede 128-biters nøkler.

Fra 40- til 56-biters nøkler
Av frykt for at kriminelle skal kryptere kommunikasjonen seg i mellom, har amerikanske myndigheter belagt krypteringsteknologien med eksportbegrensninger.

I Europa kan vi bare bruke 40-biters kryptering. Tidligere i år fikk V-One, Digital, IBM, Cylink og Trusted Information Systems eksporttillatelse for 56-biters nøkler.

56-biter på Hamar
IBM vil nå bruke 56-biters nøkler til å sikre transaksjonene i netthandelprosjektet på Hamar. Prosjektet er basert på VISA SET-standarden. 56-biters kryptering er 65 000 ganger vanskeligere å knekke enn 40-biters nøkler.

Politiet kan avlytte
I løpet av få måneder blir også Netscape Communicator utstyrt med 56-biters kryptering. Akkurat som de andre selskapene med eksporttillatelse, må Netscape lage et system som lar politiet knekke krypteringen og avlytte kommunikasjonen ved mistanke om kriminelle handlinger.