Annonse


Lønnsvekst innen data

– Toppsjefene drar fra, men bransjene i mellom peker trenden i retning av lønnsutjevning, sier Per Martin Fossmark i Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) til Dagens Telecom.

Det er Fossmark som står bak KDLs store undersøkelse om hvor stor pris medlemsbedriftene setter på sine ansatte. Undersøkelsen, som viser lønnsnivået innen de ulike bransjene, og på de ulike stillingsnivåene, blir tilgjengelig i denne uka.

56 bedrifter
56 bedrifter har svart på undersøkelsen denne gangen. Best har responsen vært i Oslo-området.

– Vi i KDL mener undersøkelsen er representativ for våre 163 medlemsbedrifter, sier Fossmark.

Annonse


Vinnerne
De ansatte i programvarebransjen ligger fortsatt på lønnstoppen. Til tross for at de faktisk har hatt en gjennomsnittlig lønnsreduksjon på syv prosent, ligger lønna i dag gjennomsnittlig på 343.000 kroner.

– Reduksjonen kan gjenspeile at marginene i programvarebransjen har gått ned, antyder Fossmark.

En alminnelig verdsatt medarbeider innen maskinvarbransjene må til sammenligning nøye seg med 55.000 kroner mindre i lønningsposen per år. Etter en lønnsøkning på 14 prosent de siste to og et halvt årene, tjener han i dag 287.000 kroner.

Sjefene drar fra
– Ser vi på stillingsbetegnelsene, har topplederne en tendens til å belønne seg selv med en prosentvis større lønnsøkning enn den de unner sine ansatte, sier Fossmark.

Mens selgere har hatt en vekst på over 25 prosent, og senior serviceteknikere, som er blant lønnsvinnere “på golvet”, har fått en lønnsvekst på 20 prosent i perioden, har lederlønnene økt med opptil 30 prosent. Ved den siste KDL-undersøkelsen var 625.000 kroner høyeste lederlønn. I dag får den best lønte direktøren utbetalt 1,3 millioner.

Sekretærer kan også glede seg over å ha hatt en lønnsvekst over gjennomsnittet.

Taperne
Økonomisjefer og regnskapssjefer ser ut til å være taperne i lønnskampen de siste årene.Heller ikke markedskonsulenter gjør det overvettes bra for tiden.

– Økonomisjefer og regnskapssjefer har en kompetanse som ikke er bransjespesifikk. Vi kan derfor ikke snakke om mangel på kompetente fagfolk på disse områdene, som på endel andre områder i bransjen, sier Fossmark.

Annonse