Annonse


Hjemmekontor og hushjelp

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har gjennomført en større spørreundersøkelse under Kvinner Viser Vei-messen i Trondheim. Over 1700 personer har besvart spørsmålene om «Valgfrihet og individtilpasning i arbeidslivet».

Større fleksibilitet
De viktigste resultatene fra undersøkelsen viser at kvinner nå vil ha hjemmekontor (23 prosent) og hushjelp (30 prosent). 60 prosent av de spurte kvinnene ønsker seg også mer fleksibel arbeidstid, slik at de kan arbeide mer hjemmefra.

Kvinnestiftelse under NHO
Stiftelsen Kvinner Viser Vei er en stiftelse for og av kvinner, etablert i 1992. Formålet med arbeidet er å synliggjøre kvinners kunnskaper og verdier innen alle samfunnsområder, øke antallet kvinner i beslutnings- og påvirkningsposisjoner, få fram kvinnelige forbilder og påvirke unge kvinners yrkesvalg. NHOs kvinnesatsing ledes av direktør Marit Wiig.

Hjemmekontor mer vanlig
I takt med den teknologiske utviklingen er det sannsynelig at det i fremtiden blir mer vanlig med hjemmekontor. Utgangspunktet vil trolig fortsatt være et fastkontor som hovedarbeidsplass, men at fleksibilteten økes ved at det gis mulighet til å kunne jobbe hjemmefra i perioder.

Vil du lese mer om undersøkelsen se: http://www.nho.no/kvv.htm

Annonse