Annonse


GSM til hjemmesykepleien

Av lokalpressen i Tromsø er det nye alarmsystemet stemplet som en delvis fiasko. Det er hevdet at kommunen har kastet millioner ut av vinduet. Dette har igjen resultert i granskning i kontrollutvalget i kommunen.

Kommunaldirektør i Tromsø kommune, Sigurd Beite, kan fortelle en noe annen historie til Dagens Telecom.

Urettmessig kritikk?
En årsak til kritikken er at det har vært vanskelig å få kontakt med vakthavende i hjemmetjenesten på grunn av dårlig GSM-dekning i visse deler av kommunen.

– Store oppslag i lokalavisene har nok sin bakgrunn i andre forhold enn valg av system, pris og tekniske løsninger, sier Beite til Dagens Telecom.

Vellykket
– Faktum er at vi gjorde en meget gunstig økonomisk avtale med leverandøren av det nye alarmsystemet. De eldre har toveis kommunikasjon fra apparater som kostet ca. 3.000 kroner per stykk. I prisen inngår også levering av edb-utstyr til sentral.

Rimeligere løsning
– I det tidligere systemet kostet hver alarmenhet vel 5.000 kroner. De reduserte prisene gjør at utvidelsen av antallet alarmer fra 187 til 500 ble rimelig i forhold til utvidelse av det gamle systemet, sier Beite.

– Vi hadde håpet å kunne rasjonalisere ett mellomledd i formidling av alarm-meldingene, ved at meldingen kunne kobles direkte mot hjemmetjenestens GSM-telefoner.

Bakvakt
– Dette har i noen tilfeller vist seg vanskelig, siden dekningsforholdene for GSM er for dårlig i noen av oppringingene, sier han.

– Vi har derfor etablert mottak av alarm-meldinger ved legevakta i Tromsø. Disse sender så beskjed videre til de som er på vakt via AMK/helsenettsystemet.

Dersom hjemmetjenesten ikke oppnår kontakt med de eldre via GSM-nettet, kan også VHF eller personsøkere brukes.

Færre ledd
– Når GSM systemet gir bedre dekning, vil vi vurdere å sjalte bort sentralen på legevakta og la meldingene gå direkte mot vakthavende i hjemmetjenesten.

– I det GSM-systemet som ble valgt garderte vi oss slik at om en melding ikke kom fram til hjemmetjenesten, ble samtalen viderekoblet til bakvakt i inntil ti ledd. De eldre var derfor trygg på at meldingene deres alltid kom fram, sier Sigurd Beite.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse