Deskill

Annonse


Fengsel for datapirat

Deskill– Denne dommen kan kanskje sette fart i slike saker. Den er en veldig viktig milepel innen IT-lovgivingingen, sier Microsofts piratjeger Norvald Heidel til Dagens Telecom.

Dommen setter en standard for hvordan piratkopiering av programvare skal behandles i rettsapparatet, og vil gi svært viktige signaler. Dommen kommer kort tid etter at en svensk mann ble dømt til ett års fengsel – blant annet for piratkopiering.

Mistanke
Noen av sakene som skal for retten kan være av større omfang enn den som det nå er falt dom i og som førte til at en forretningsmann må i fengsel. Av dommen på 120 dager var 30 ubetinget.

Skal i fengsel
Den 36-år gamle mannen drev en dataforretning i Porsgrunn. I fjor høst inngikk han et forlik med Microsoft og betalte 250 000 kroner i erstatning. Statsadvokaten i Vestfold og Telemark tok likevel ut tiltale. Mannen erkjente seg skyldig og tok en dom i forhørsretten. Retten fant det skjerpende at virksomheten hadde pågått i minst to år.

Annonse


Dommen kom samtidig med at BSA (Business Software Alliance) sender ut 5.000 brev til mindre og mellomstore virksomheter hvor BSA opplyser at ansvaret for lisensiering ligger hos ledelsen i det enkelte selskap.

Viktig dom
– Dommen er viktig, for dette er første gang retten slår fast at en piratkopiering er grov og utført med forsett. Strafferammen er bøter og fengsel opptil tre år, sier førstestatsadvokat Sverre Lilleng i Økokrim til Aftenposten.

Annonse