Annonse


Telemedisin i U-land

Symposiet holdes på initiativ av ITU (International Telecommunications Union) i regi av Instituto das Communacacoes de Portugal. ITU håper også å involvere Europa-kommisjonen og WHO (World Health Organization).

Økonomisk vekst
– Symposiet møter anbefalingene fra ITU-konferansene «Regional Telecommunications Development» i Abidjan og Beirut, sier sjefen for ITUs Telecommunications Development Bureau, Ahmed Laouyane.

Målet er å se på de mulighetene telemedisin-teknologien gir for sosio-økonomisk vekst i områder der økonomiske eller geografiske forhold gjør at befolkningen ikke har adgang til behørig medisinsk behandling.

Symposiet holdes i Lisboa fra 30. juni til 4 juli.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse