Annonse


På vei mot ukjent navn

Domenenavn er forkortelser i nettadressen, som forteller hva slags type tjeneste det er snakk om. Eksempler er .org og .com, som står for organisasjon og kommersiell virksomhet. Den siste forkortelsen «.com» – står for storparten av navnene på Internett. Problemene er at mange selskap har like firmanavn, og det er umulig å ha to identiske adresser på nettet.

Enerett
Et annet punkt som har skapt motstand er at det er en enkelt organisasjon som har hatt enerett på å tildele disse navnene. Ikke uventet er dette selskapet uenig i at eneretten skal stoppes. Selskapet Nework Solutions har registrert 1,2 millioner domenenavn, og får 100 dollar for hver registrering.

En komite ledet av non-profit foretaket Internet Society foreslo at flere skulle få lov til å gi tillatelse til bruk av domenenavn, og at det skulle komme sju nye navn: .firm, .store, .arts, .web, .rec, .info og .nom.

Sen motstand
Men det har blitt en stor mønstring av motstandere mot forslaget. I følge den amerikanske nettavisen Mercury News har en allianse av Internettselskap, næringsorganisasjoner og til og med EU nå gått sammen for å stoppe forslaget.

Annonse


Kapital
Kampen kan kalles en krig om pengene.

– Det virkelige spørsmålet er: Hvem skal bestemme på Internett?, sier visepresident Donald Telage i Network Solutions.

Nye arbeidsmåter
– I gamle dager var det en kollegial enighet som bygget på samarbeid. Da var det ikke store kommersielle interesser på nettet. Denne arbeidsmåten fungerer ikke når handelen på nettet eksploderer, og det er klart det er nødvendig å løse konflikter på grunn av dette.

EU-kommisjonen har også kommet med protester. Den sier at forslaget som ble lagt fram manglet tilstrekkelig representasjon fra europeiske interesser, og mener saken må drøftes på nytt.

Annonse