Annonse


Norman anker dommen

I tillegg til boten på 100.000 kroner, ble Norman dømt til å betale 80.000 kroner i saksomkostninger og 5.000 kroner i erstatning.

Konsekvenser
Norman mener at dommen vil få store konsekvenser for Internettbrukere i Norge, hvis den blir stående. Dommen innebærer at det kan bli ansett som ulovlig å koble seg opp mot en datamaskins åpne protokoller mot Internett uten å ha en avtale om dette på forhånd.

Helt feil
I tillegg vil påloggingsforsøk medføre at en uberettiget benytter en annens maskinressurser og kan straffes for dette. Norman mener at dette blir helt feil fordi hele ideen med Internett er muligheten til å kommunisere åpent med hverandre.

Demonstrasjon
Som Dagens Telecom skrev tidligere, ville Norman demonstrere for NRK Dagsrevyen at mange bedrifter har dårlig datasikkerhet. For å vise dette forsøkte selskapet å trenge inn på datamaskinene til Universitetet i Oslo.

Norman klarte ikke å komme seg inn, men forsøket ble registrert av dataansvarlige på Blindern og dermed anmeldt til politiet.

Se også: «Dømt for datainnbrudd»

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse