Arkiv

Annonse


Mobildekning i Telemark

ArkivI Vinje har hytteområde og skitrekk i Vågsli, samt deler av RV-11 fått bedre dekning for NMT-450, NMT-900 og GSM, opplyser dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor Mobil til Dagens Telecom.

Hjartdal
RV-11 ved tettstedet Hjartdal har fått bedre mobilforhold for GSM og NMT-900.

Skien
I Skien har Telenor Mobil bedret GSM-forholdene langs RV-356 fra Kilebygda til Gisholt. En antenneforbedring gir bedre mobilforhold for NMT-450 langs RV-356 rundt Kilevann og Flåtevann.

Det har blitt bedre GSM og NMT-450 forhold langs jernbanen og fylkesvei 44 fra Gjerpen til Bø.

Annonse


Porsgrunn
Innendørsdekningen for GSM i Porsgrunn sentrum er utbedret med en ny basestasjon.

Drangedal
I Drangedal har tettstedet Tørdal ved RV-38 og hytter i området fått bedre mobilforhold for GSM og NMT-450.

Kvambekkhei
Nye basestasjoner i Seljord gir bedre dekning for NMT-450 og GSM i hytteområder og langs deler av fylkesvei 503

Fyresdal
Hytteområdet i Birtedalen og deler av fylkesvei 401 har fått bedre GSM-dekning fra Telenor Mobil.

Øvrige fylker:
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Annonse