Annonse


Mobil i Sogn og Fjordane

RV-55 mellom Nes og Fjøsne, samt fylkesveien mellom Sande og Kroken har fått bedre GSM-dekning, opplyser dekningssjef Bjørn Amundsen til Dagens Telecom.

Lærdal
I Lærdal har mobilforholdene for NMT-450 blitt bedre langs E16 fra Borlaug mot Maristuen og Borlaug Hegg. I tillegg dekkes RV-52 mellom Borlaug og Mørkedalen.

Aurland
RV-50 gjennom Stonndalen, Stonndalstunnelen og Nesbøtunnelen har fått bedre GSM-dekning. Berdalstunnelen har også fått bedre GSM-forhold.

Øvrige fylker:
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse