Annonse


Midlertidig nedgang?

Dette er ikke første gang Nera presenterer regnskapstall som svikter Børsens forventninger. I februar offentliggjorde selskapet et driftsresultat som lå seks prosent under resultatet for 1995, til tross for sterk vekst både i ordretilgang og driftsinntekter i fjor.

Midlertidig brudd?
Nera-ledelsen hevder likevel at omsetningsnedgangen i første kvartal er et midlertid brudd på en langsiktig positiv trend, og at det svake kvartalsresultatet som ble offentliggjort i dag ikke er uttrykk for noen endring i markedssituasjonen.

– Forutsetningene for langsiktig vekst i telekommunikasjonsmarkedet har ikke endret seg, sier adm. direktør Asbjørn Birkeland til Dagens Telecom.

Skifter raskt
Birkeland vil likevel ikke love noen regelmessig utvikling fra kvartal til kvartal:

– Teknologi og marked endrer seg hele tiden, og det er ikke til å unngå at vår utvikling vil svinge. Vi mener imidlertid at vi har en sterk teknologibase og et markedsapparat som gjør oss i stand til å utnytte mulighetene i markedet, sier han.

Kostnadsreduksjoner
Etter flere år med sprengt produksjonskapasitet, har Nera nå uutnyttet fabrikk-kapasitet. Dette gjelder særlig innen produksjonen av lavkapasitets radiolinjeprodukter i Norge og England.

– Kostnadsreduserende tiltak vil nå bli innført for å bedre lønnsomheten i produksjonsleddet, sier Birkeland.

Se også: Svakere for Nera

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse