Trond Heggelund

Annonse


IT bidro til storfusjon

Trond HeggelundTorsdag morgen ble det dessuten kjent at Flyspesialisten og adm. direktør Pål Buchard (bildet), har kjøpt NAF reisebyråkjede. Den tidligere Kapital-journalisten Buchard vil dermed skifte stilling.

Blir Norges største
Det nye selskapet blir Norges største, med en omsetning på 3,5 milliarder kroner og hele 650 ansatte. Fusjonen skal være gjennomført innen 1. juli i år, med felles ledelse, ny toppsjef og eget navn. Det nye selskapet vil få 83 lokale byråer i byer og tettsteder over hele landet.

Stordrift på IT
– Stordrift gir bedre risikospredning og utnyttelse av forestående investeringer, ikke minst på IT-siden. Det vil komme våre kunder til gode, sier styreformann Fredrik Vogt Lorentzen i Winge Reisebureau, til nyhetsbyrået NewsWire.

– Det nye selskapet skal bli ledende innen produktutvikling, service og kostnadseffektivitet, sier styreleder Pål Asplin i Flyspesialistkjeden.

Usikkert om Internett
Flyspesialisten var et av foregangselskapene innen reiselivet på den norske delen av Internett. I løpet av måneden skal det være mulig å bestille flybilletter via Internett til både innen- og utenlandsreiser.

Hva som skjer med denne satstingen er ukjent ettersom Flyspesialisten går sammen med Winge og reisebyråkjeden til NAF.

Buchard leder Internett-satsing?
Adm. direktør Pål Buchard i Flyspesialisten nevnes nå som en av de heteste navnene til å kunne lede den nye reiselivsgigantens satsing på IT og Internett.

Buchard har tidligere vært svært aktiv med å få det norske bedriftsmarkedet til å bruke IT og Internett i forbindelse med reisebestillinger.

Store IT-investeringer
Bakgrunnen for den nye reisebyråkonstellasjonen er et ønske om å styrke markedsposisjonen i en tid med store strukturelle endringer innen reiselivet.

Den nye reiselivsgiganten satser på betydelig markedsvekst og produktutvikling, samt mer kostnadseffektiv drift. Selskapet vil også foreta store investeringer i effektive IT-løsninger, heter det i en melding fra selskapene.

Holdingselskap
Flyspesialistkjeden og Winge danner et nytt holdingselskap med to divisjoner, én for forretningsreiser og én for ferie- og fritidsmarkedet. Disse skal rendyrke sin virksomhet.


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse