Arkiv

Annonse


GSM-nytt i Buskerud

ArkivPå Geilo er det idriftsatt en repeater som bedrer innendørsdekningen for GSM på Bardøla hotell, melder dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor Mobil til Dagens Telecom.

Sigdal
Telenor Mobils nye basestasjon i Træsåsen gir bedre GSM-dekning langs RV-287 fra Modum og Sigdal mot Prestfoss.

Kongsberg
Dagens Telecom meldte i mars om utbedret GSM-dekning for Skrim og Omholtfjell. Nå har Telenor Mobil sørget for bedre dekning for NMT-450 og NMT-900 i samme område.

NetCom har også utbedret sin GSM-dekning i dette området. En ny basestasjon dekker hytte- og friluftsområder ved Omholtseter og områder sør for Skrimfjella.

Annonse


Tunhovd
En ny GSM-basestasjon fra NetCom i Tunhovd dekker Tunhovdfjorden med omkringliggende hytteområder samt hovedvegen langs fjorden og Tunhovd sentrum. Pålsbufjorden dekkes fra østenden til Åsodden i vest samt hovedvegen på samme strekning. Hytteområdene i Breidvik og rundt Stortjern dekkes også.

RV-52
To nye basestasjoner gir NetCom-abonnenter bedre GSM-dekning til RV-52 fra Venåsen til Flogastølen, og videre fra Flogastølen til Steinsbustølen, samt hytteområde ved Storeskardvannet.

Øvrige fylker:
Aust-Agder
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Annonse