Annonse


Ressurs Link traff blink

– Nesten ti måneder i året driver «Ståltor» reketråling ved Grønnland. Før Ressurs Link kom i gang var kommunikasjon en heller vanskelig affære, sier reder Nils Olsen i sluttrapporten for prosjektet.

– Ressurs Link var en revolusjon da det kom. Rederiet anskaffet utstyr for satellittkommunikasjon ved rederikontoret og i fartøyet, sier han.

Eneste fartøy
– Helt til å begynne med var «Ståltor» det eneste norske fartøyet i farevannene ved Grønland med slikt kommunikasjonsutstyr om bord.

– I en periode fungerte båten også som en transittstasjon for meldinger til og fra de andre fartøyene i området.

For dyrt
Investeringsaspektet og kostnadene ved bruk, gjør at det vil gå lang tid før utstyr til satellittkommunikasjon blir vanlig ombord i fiskefartøy. Dette til tross for uomtivstelig kommunikasjonsmessig fortreffelighet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse