Annonse


Mot bedre kapasitet

Telenor har lagt ut en grafisk oversikt over kapasiteten på sambandet. (http://internett.telenor.no/status/)Denne er delt opp i geografiske områder. Kurvene er så kuttet at de mest ligner et tog sett fra siden.

Dette viser at kapasiteten er utnyttet maksimalt i store deler av døgnet. En kan også se at det har blitt bedring denne uka.

Utvikling fra 1996
– Vi har satt opp en del noder som gjør at vi er i bedre posisjon enn vi var. Dette er en utvikling som har pågått fra 1996. Da hadde vi spesielt dårlig kapasitet, og arbeidet med å bygge opp en infrastruktur har pågått siden i fjor høst.

Målet har vært å komme i forkant av utviklingen, og ikke, som vi har gjort i perioder, komme i etterkant. Muligheten for å nå målet skal være klart tilstede når det nye ATM-baserte nettet kommer i drift i mai.

Se også: Frustrerte ISDN-kunder

Annonse