Annonse


FT-salget utsatt til juni

Mandag kunngjorde President Jacques Chirac at han oppløser nasjonalforsamlingen for å holde valg i månedsskiftet mai/juni. Tirsdag fulgte finansministeren, Jean Arthuis, opp med en melding om at han har besluttet at salget av aksjer i France Telecom skal utsettes i fire uker på grunn av parlamentsvalget.

Valget stjeler oppmerksomhet
Årsaken er at valgets første runde, 25. mai, ville ha falt sammen med tidspunktet da regjeringen skulle offentliggjøre salgsprisen for aksjene. I følge Arthuis var hovedproblemet at PR-kampanjen for aksjene vanskelig kan konkurrere med all oppmerksomheten som valgkampen får.

Innen første juli
Den nye tidsplanen lar private investorer i Frankrike reservere aksjer fra 5. juni, mens den offisielle aksjeinnbydelsen (IPO: Intial Public Offer) vil finne sted fra 24. juni til 1. juli. Det hele skal altså være avsluttet i god tid før franskmennene tar ferie i juli og august.

Verdifullt
Målet ved emisjonen er å selge 30 prosent av France Telecom, til en verdi på fra 160 til 210 milliarder FFR (inntil 450 milliarder kroner). Med en aksjekurs på anslagsvis 170 – 180 FFR vil selskapet bli blant de ti mest verdifulle teleselskapene i verden. Selskapet er i dag på fjerdeplass regnet etter omsetning.

Sosialistene sier nei
Det er også mulig at valget – og utsettelsen av aksjesalget – kan resultere i at FT ikke blir privatisert i denne omgang.

Sosialistpartiet vedtok i november at det fortsatt ønsker at staten skal eie 100 %. Riktignok har dagens regjeringskoalisjon av sentrums- og høyrepartier en formidabel overvekt på 464 av 577 representanter i dagens deputerkammer – og det er ingenting som egentlig tyder på at sosialistene under Lionel Jospin skal oveta regjeringsmakten. Men intet er sikkert.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse