Annonse


Ut av Storebrand

Dette er den første omfattende driftsavtale av sitt slag i Norge, melder selskapene.

Avtalen har en totalverdi på om lag 150 millioner kroner, hvorav Alcatel står for en tredjedel.

Strategisk
– Ved å overlate drift og vedlikehold til utenforstående, kan vi konsentrere våre IT-ressurser til strategiske viktige områder som styrker konkurranseevnen, sier IT-direktør Finn H. Hauge i Storebrand til nyhetsbyrået NewsWire.

SDS har totalansvaret, samt ansvar for data- og bildekommunikasjon. Alcatel Distribusjon skal stå for telekommunikasjonsdelen.

Annonse


Alcatel skal drifte
– Vi skal finne frem til de beste løsningene for kunden, enten det gjelder utstyr eller teletjenester, sier divisjonsdirektør Kjell-Erik Tenold i Alcatel Distribusjon.

Alcatel skal stå for den tekniske driften av telenettet. Storebrand beholder selv sentralbord og brukerstøtte til sine ansatte, mens SDS blant annet skal megle tellerskritt.

Ny divisjon
Service, drift og konsulenttjenester for bedrifters data-, bilde- og teletjenester er et nytt satsingsområde for Alcatel Distribusjon.

Til høsten oppretter selskapet en egen divisjon som skal tilby totalløsninger på IT-siden.

Annonse