Annonse


Telenor mister NSB-fiber

Det var daværende samferdselsminister Kjell Opseth som i sin tid ga beskjed om at Telenor (som hører inn under Samferdselsdepartementet) skulle få enerett til å utnytte overskuddskapasiteten i fibernettet til NSB (som hører inn under Samferdselsdepartementet). Begrunnelse: Opseth kunne ikke se noen grunn til at statsselskapet NSB skulle leie ut sin kapasitet til noen som kunne komme i konkurransesituasjon i forhold til statsselskapet Telenor.

Ulovlig
Mange har fra første stund av ment at denne avtalen måtte være i strid med EØS-avtalen. Diskusjonen ble ikke mindre da det 1. november i fjor ble tillatt for alle aktører i telemarkedet i EØS-området å selge overskuddskraft. Samtidig har det vært hevdet av avtalen har vært meget dårlig for Jernbaneverket, som nå eier alle jernbanespor i Norge.

Jernbaneverket kunne tape mye penger på at selskapet ikke fritt kan selge kapasiteten på sine fiberkabler på det frie markedet. Man vil også få andre aktører som etterhvert kan være interessert i å legge sine egne kabler langs Jernbaneverkets kjørevei.

Dialog med ESA
Men nå er altså avtalen opphevet, etter at ”Jernbaneverket har vært i dialog med EFTAS Overvåkingsorgan (ESA) med hensyn til mulighetene for å fortsette dette samarbeidet. På bakgrunn av den nye markedsreguleringen har Telenor og Jernbaneverket besluttet at samarbeidsavtalen fra 1995 ikke vil bli videreført.”

Fritt frem
I praksis betyr dette at Jernbaneverket nå vil stå fritt til å selge sin overskuddskapasitet til den eller dem som ønsker å kjøpe. Det er riktignok et problem at Telenor og Jernbaneverket har det som i den felles pressemeldingen omtales som ”betydelige fellesanlegg på Jernbaneverkets grunn”. Men meningen er å inngå en ny avtale for å regulere spørsmål av praktisk betydning i forbindelse med samlokalisering, drift, vedlikehold mm.

Annonse