Annonse


Strid om samtrafikk

I følge Tele Danmarks egne beregninger vil en slik lov i verste fall koste nærmere to milliarder danske kroner dersom den blir vedtatt.

For kort tid siden kritiserte EU-kommisjonen Tele Danmark for å ha høye priser for sine teletjenester.

Vil endre prisene for samtrafikk.
Det danske Forskningsministeriet har sendt lovforslaget til høring. Det mest dramatiske forslaget i utkastet er i følge Tele Danmark endringene for betaling av samtrafikk.

Store tap
I følge selskapets egne anslag vil en slik lovendring føre til tap i perioden frem til år 2001 på mellom en halv og en milliard kroner når det gjelder fastnett og mellom 700 og 900 millioner kroner når det gjelder mobilnettet.

Etter skatt vil tapene i følge Tele Danmark bli på mellom 300 og 700 milliarder når det gjelder fastnettet og noe over en halv milliard for mobilnettet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse