Annonse


Nettverk på museum

Medlemsmøtet starter klokka 16.00 og er åpent for alle interesserte.

Fremtidsutsikter
NFF har invitert foredragsholdere til å gi en teknisk innføring i Ethernett og ATM. I tillegg vil det informeres om struktur, nettverks-elektronikk og fremtidsutsikter for Ethernett og ATM.

Fagforum
NFF er et faglig forum hvor fagfolk møtes til diskusjon og erfaringsutveksling innen fagfeltet nettverk og kablingssystemer.

Ytterligere informasjon om NFF og medlemsmøtet gis på telefon 22 99 19 80, eller via e-post: [email protected]

Annonse