Arkiv

Annonse


Forsvaret + NFT Ericsson

ArkivProsjektet har utviklet en mobil pakkesvitsjet radio som skal dekke militære kommunikasjonsbehov. Utviklingen har pågått siden tidlig 80-tall. Nå leveres prøvemodeller av NFT Ericsson. Bestillinger for 1,9 milliarder kroner er i havn.

– Vi så tidlig på 80-tallet behov for et enhetlig mobilt kommunikasjonssystem som kunne brukes i forsvaret. Siden den gang har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) lagt ned 100 manneår i prosjektet, sier forskningssjef i FFI, Reidar Skaug.

Historien bak
– Forsvaret utlyste tidlig på 90-tallet anbud på videreutvikling og produksjon av MRR. Anbudskonkurransen resulterte i at bedriften NFT Ericsson ble valgt. NFT Ericsson samarbeider med Alcatel for videreutvikling og produksjon av MRR, sier Skaug.

– Vi har allerede lagt bak oss pilotstadiet. Nå tester vi MRR-produkter i felt.

– Veien mot det ferdige produktet har vært lang, fra ideen og framtidsvyen ble unnfanget til vi fikk gjennomslag for at et slikt system er nødvendig for å etablere et mobilt forsvar.

– Vi måtte bevise at den teknologien vi skisserte er mulig, sier Skaug.

– Det tok lang tid før IT-industrien kom på banen og turde gjøre noe og satse på de kravspesifikasjonene vi hadde lagt til grunn, etter å ha analysert forsvarets behov nøye.

En åpen internasjonal anbudsrunde resulterte i 1990 i en videreutviklings- og leverandøravtale med NFT Ericsson.

– De vant både fordi de var villige til å satse på våre konsepter og fordi de kunne konkurrere på pris, til og med tradisjonelle hyllevarer, sier Skaug.

– NFT Ericsson og jobben de har gjort i samarbeid med Alcatel med videreutvikling av MRR er et stort løft for norsk industri. Den kunnskapen de nå sitter med er unik.
– Det finnes ingen direkte konkurrenter til denne typen utstyr. Produksjonen skal foregå i Norge, og vi satser på at bindingen mellom forskningskompetanse og industri gir norske IT-arbeidsplasser også på sikt.

Eksport
Foreløpig har Hæren bestilt 7.000 radioer. Det er også meningen at forsvarsgrener som marinen og luftforsvaret skal ta i bruk MRR-systemet. Når disse blir bestilt og levert er foreløpig usikkert.

– Vi har også stor tro på leveranser i hovedsak til forsvaret i andre enn NATO-land. I første omgang er Østerrike og Sverige aktuelle avtakere i tillegg til land i Østen. Ericsson markedsfører allerede MRR-radioer som deres militære kommunikasjonsløsning, sier Skaug.

– Vi jobber også for å få våre spesifikasjoner som gjeldende standarder for kommunikasjon i NATO-styrkene.

– Dersom vi får utenlandske leveranser, vil Forsvaret kunne sitte igjen med en royalty. Vi har investert ca. 80 millioner kroner i forskning og utvikling av MRR i FFI. Dersom det blir aktuelt å utbetale royalty, vil muligens noe av dette gi grobunn for ny forskning i FFI, sier Skaug.

 • Hva er MRR?
  Multi Role Radio-system er et helt nytt kommunikasjonskonsept beregnet til militære formål. Systemet gir mulighet for både tale og X.25 pakkesvitsjet datakommunikasjon.

  All intelligens sitter i de mobile apparatene. Dette gjør at hver enhet fungerer som sin egen basestasjon og kan rute signaler til øvrige radioer. Dette gir et sikkert kommuniksjonssystem, som er mindre sårbart for forsøk på jamming.

  Gir mobilt forsvar
  Kommunikasjon kan for eksempel foregå direkte mellom radarer og kanonstillinger. Dersom det er et fjell eller en bakketopp mellom de militære enhetene, kan kommunikasjonen foregå via andre radioer som er innenfor dekning.

  – Et slikt fleksibelt nett gir helt andre muligheter til et mobilt forsvar enn tidligere, sier forskningssjef i Forsvarets Forskninginstitutt, Reidar Skaug.

  – Logistikkfunksjonen blir vesentlig forenklet, samtidig som det gir mulighet til å utnytte anskaffet materiell på en effektiv og kost-effektiv måte.

  Lave frekvenser
  MRR radioer opererer mellom 30 og 88 MHz-båndet. Dette er et meget lavt frekvensområde, noe som gir bedre dekning enn systemer som opererer i høyere frekvensområder.

  Det er utviklet flere typer radioer, til bærbart bruk og til fastmontering i militære kjøretøyer. Sendestyrken er på fem Watt for de mobile apparatene og 50 Watt for de fastmonterte.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse