Deskill

Annonse


Svensk mobildobling

DeskillDette tyder på at mange kjøper sin telefon nummer to og har muligheten til å velge blant disse.

I mars måned ble det i Sverige solgt 133.317 mobiltelefoner, skriver Dagbladet Børsen. Og dette er over dobbelt så mange som det ble solgt i samme måned året før. Da ble det solgt 58 098 telefoner.

GSM
En annen sterk tendens er at det nærmest ikke selges telefoner av annen type enn GSM. I år representerte GSM-telefoner hele 97,5 prosent av salget. Året før sto de for 88 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse