Annonse


Nett tar tid fra TV

Det ser ut til at Internett er en konkurrent til fjernsynet og ikke til avisen. Dette viser blant annet flere amerikanske undersøkelser. En av de siste rundspørringene er gjort av Projector Strategy på oppdrag av svenske Etermedia.

Mindre tid til TV
En fjerdedel av de 550 spurte oppga at de hadde brukt mindre tid foran fjernsynet etter at de fikk muligheten til å koble seg opp mot Internett. Og nesten 43 prosent av de som oppga at de deltok i prategrupper på Internett (chat) at de hadde kuttet ned på TV-tittinga.

Blant ungdommene mellom 15 og 24 år oppga en tredjedel at de brukte mindre tid foran husalteret.

Mer tid til media
Hovedparten av de spurte oppga at de pleide å surfe på nettet på kveldstid, og det er samme tid som folk tradisjonelt ser på fjernsyn.

Men selv om Internett tar tid fra TV, så er ikke dette helt det samme som at fjernsynsbruken minsker totalt sett. Flesteparten av de spurte sa at de brukte mer tid på media etter at de fikk tilgang til nettet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse