Deskill

Annonse


Flere mobiltelefonbrukere

DeskillMed nesten 1.3 millioner mobiltelefonabonnenter i Norge har markedet åpnet seg for de som selger tilleggsutstyr til telefonene, sier NetComs informasjonssjef Gunnar Grythe.

Øker i takt
Utviklingen følger de samme trender som vi har sett på annet ekstrautstyr til biler. Omsetningen av ekstrautstyr øker i takt med utbredelse av telefonene.

I bølger
Dagens Telecom har kontaktet Polarcom i Tromsø, som blant annet forhandler mobiltelefoner, for å høre om deres erfaringer med salg av ekstrautstyr.

Selger Barbro Nordgård sier at salg av ekstrautstyr går i bølger. Etter perioden hvor mobiltelefoner kostet en krone, merket de stor pågang fra nye abonnenter.

Ekstra batterier
Abonnentene ønsket bedre batterikapasitet på de nye mobiltelefonene og kjøpte blant annet nye og større batterier.

Nye aktører
– I etterkant av denne etterspørselen dukket det opp mange selgere hos Polarcom som ønsket å «ri på bølgen». De trodde det var lett-tjente penger i salg av ekstrautstyr, sier Nordgård.

– Etterspørselen etter ekstrautstyr har nå jevnet seg ut. Samtidig er det færre selgere av ekstrautstyr som oppsøker Polarcom.

Mer handsfree
Et produkt som etterspørres av ca. 15 prosent av abonnentene er handsfree-utstyr.

Her hevder hun det er en klar forskjell mellom NMT-450 brukere og GSM-abonnenter. Adskillig flere NMT-450 brukere anskaffer handsfree-utstyr.

– De som bruker NMT-450 er profesjonelle brukere som tilbringer mye tid i bilen og vil nås over alt. I denne kategorien er mange firmakunder og folk som vil være i forkant av et eventuelt påbud, sier Barbro Norgård.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse