Annonse


IT i fiskerinæringen

Å fremskaffe elektroniske sluttsedler har vært en viktig oppgave i FoU-programmet «IT i fiskerinæringa».

Stor effektiviseringsgevinst
Nå foreligger sluttrapporten fra FoU-programmet som blant annet konkluderer med stor effektiviseringsgevinst ved bruk av elektroniske sluttseddel i fiskeomsetning.

Bedre datakvalitet
Elektronisk sluttseddel gjør at data registreres en gang og overføres mellom fiskekjøpere, salgslag og Fiskeridirektoratet.

I Fiskeridirektoratet brukes data fra sluttseddelen til ressursovervåking.

Råfisklaget sparer
– I Råfisklaget er effektiviseringsgevinsten på 75 prosent per transaksjon i forhold til tidligere manuelle rutiner, uttaler IT-sjef Gunnar Grødahl i Råfisklaget i rapporten.

Mange brukere
Ca. 100 kjøpere bruker i dag elektronisk sluttsedler. Omkring 60 prosent av alle transaksjoner mellom fiskekjøper og Norges Råfisklag skjer i dag elektronisk.

Grødahl påpeker at det først og fremst er Råfisklaget og Fiskeridirektoratet som tjener på bedre tilgjengelighet.

Fase II
Fiskeoppkjøperne vil få større utbytte av systemet når veiing og sortering av fisk skjer umiddelbart ved landing. Dermed blir fangststatistikken tilgjengelig på et langt tidligere tidspunkt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse