Annonse


Cisco vil sikre nett

Det er sikkerheten som står i høysetet i de to produktene. Derfor inneholder såvel CiscoSecure ACS 2.0 for Unix og CiscoSecure EasyACS 1.0 for NT Remote Authenticiation Dial-In User Service (RADIUS).

Kan brukes av flere leverandører
Dette er en sikkerhetsprotokoll som er basert på Ciscos IOS, som er selskapets samlenavn på de nettverks-tjenester og –applikasjoner som Cisco leverer. Men det skal være mulig å ta i bruk Radius på utstyr fra en rekke leverandører.

Java-basert
I følge Cisco er de Java-baserte verktøyene for konfigurering og administrasjon med på å forenkle bruken av systemet. Det gjør det mulig for en rekke systemadminstratorer å styre sikkerhetstjenestene samtidig fra forskjellige steder. Verktøyene støtter nettlesere fra Microsoft og NetScape.

Økt sikkerhet
CiscoSecure ACS 2.0 gir økt sikkerhet i forhold til den forrige versjonen. Blant annet kan man kontrollere sikkerhetsprodukter (token cards) fra leverandører som CryptoCard, Secure Computing og Security Dynamics Technologies.

Relasjonsdatabase
I tilleg har man et grafisk brukergrensesnitt basert på Java, og full støtte for relasjonsdatabaser (Sybase og Oracle) for å lagre informasjon om brukere og brukergrupper.

Dessuten er prisen relativ lav for en ruterleverandør som Cisco: CiscoSecure ACS 2.0 er tilgjengelig allerede til en (amerikansk) pris på 3000 USD.

Enkel NT-versjon
I tillegg introduserer selskapet et CiscoSecure EasyACS, som er en server for aksesskontroll beregnet på den lavere del av marekdet.

Her kan man kontrollere brukere mot en NT-basert brukerdatatbase eller EasyACS databasefil. Grensesnittet mot relasjonsdatabasene er altså ikke med.

Det er ennå ikke fastastt noen pris for dette produktet, som i følge Cisco vil bli sluppet i mai.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse