Annonse


Telenor fikk ja til VIAG

Tirsdag fikk Telenor endelig styrets velsignelse til å kjøpe ti prosent av det tyske VIAG Interkom, som skal bygge og drive telenett for både fast- og mobiltelefon i Tyskland. De resterende 90 prosent skal eies av VIAG og BT med 45 prosent på hver. VIAG-konsernet er et av Tysklands største selskaper med en omsetning på 160 milliarder kroner årlig.

Ble invitert
Telenor ble tidligere i år invitert til å delta som partner i selskapet VIAG Interkom, som er tildelt lisens for å bygge ut et DCS 1800 mobilnett i Tyskland. og dessuten har lisens på å bygge ut og tilby fastnettjenester. VIAG Interkom vil de nærmeste ti årene investere nærmere syv milliarder mark (28,2 milliarder norske kroner) i nettutbyggingen.

Kombinerer fast og mobil
VIAG Interkom blir det første selskapet som gir tyske brukere tilgang til et kombinert fast og mobilt nett. og har som målsetting å erobre 7-8 prosent av det tyske telemarkedet innen utgangen av 2007. På mobilmarkedet er målet å kapre en femtedel av markedet. Mobildekningen i Tyskland er i dag på bare syv prosent, mens tilsvarende tall for Norge ligger på over 30 prosent.

Norske bidrag
Utbyggingen skal skje raskt. Selskapet skal lanseres våren 1998 og skal da ha 3.500 basestasjoner i drift fordelt på ti adskilte byområder. Fullt utbygd skal selskapet ha 10.000 basestasjoner og 7.000 ansatte i år 2010. Innen utgangen av 1997 vil selskapet sysselsette 1.700 mennesker, og Telenor vil i denne sammenheng bidra med nøkkelpersonell og kompetanse.

Annonse