Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Dobler mobilkapasiteten

OSLO: Siemens leverer nå basestasjoner som kan doble kapasiteten i mobilnettet. Et chip-sett gjør det mulig å overfører tale på det halve av vanlig båndbredde uten at talekvaliteten blir redusert.

Vanlig båndbredde for overføring av tale er 13 k per sekund. En halvering av båndbredden for overføring av talekanaler dobler dermed antallet B-kanaler i basestasjonen.

For GSM
Mobiloperatører kan dermed øke kapasiteten i eksisterende nett uten å bygge ut mer infrastruktur. I følge Siemens er det eneste som skal til en mindre endring av maskinvaren i basestasjonen og en oppdatering av programvaren.

Data og telefaks-beskjeder overføres fremdeles ved full båndbredde. Alle Siemens mobile radio systemer støtter GSM-standarden.
Stikkord: Mobil