Annonse


Baksmell for Datatilsynet

Databaser og personvern er et ømtålelig emne, også for den som skal gi tillatelse.

Saken startet med at flyselskapet American Airlines søkte Datatilsynet om å få overføre personopplysninger til sin database i USA. Opplysningene som skulle overføres var fra selskapets register for reisereservasjoner. Dette sa Datatilsynet nei til.

Fikk medhold
Avslaget ble anket inn for Justisdepartementet, som opphevet vedtaket i desember 1996. Det førte øyeblikkelig til at flyselskapet ville ha dekket 65.000 kroner til utgifter for å få endret vedtaket og 47.435 kroner til oversettelse.

Justidepartementets sivilavdeling mente at American Airlines skal ha dekket 45.000 i saksomkostninger og 11.000 for oversettelser.