Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Baksmell for Datatilsynet

OSLO: Datatilsynet må betale American Airlines 56.000 kroner i erstatning etter at Justisdepartementet omgjorde et avslag.

Databaser og personvern er et ømtålelig emne, også for den som skal gi tillatelse.

Saken startet med at flyselskapet American Airlines søkte Datatilsynet om å få overføre personopplysninger til sin database i USA. Opplysningene som skulle overføres var fra selskapets register for reisereservasjoner. Dette sa Datatilsynet nei til.

Fikk medhold
Avslaget ble anket inn for Justisdepartementet, som opphevet vedtaket i desember 1996. Det førte øyeblikkelig til at flyselskapet ville ha dekket 65.000 kroner til utgifter for å få endret vedtaket og 47.435 kroner til oversettelse.

Justidepartementets sivilavdeling mente at American Airlines skal ha dekket 45.000 i saksomkostninger og 11.000 for oversettelser.