Annonse


Webb i Norge

Det er ikke hver dag at internasjonale selskap velger Norge som base for sine aktiviteter på det europeiske markedet. Men det er nettopp det som skjer når det amerikanske konsulentselskapet The Knowledge Webb i disse dager etablerer seg i Oslo i samarbeid med SAS Institute AS. Ronald Telson er mannen som har flyttet til Norge med kone og barn for å bygge opp en stab på tre til fire personer i første omgang.

Vennlighet og tekniske forutsetninger
– For det første føler jeg det er lett gjøre business her. Folk er vennlige og hjelpsomme, i tillegg til at tekniske forutsetningene er godt dekket. Jeg tror det er mulig å få utrettet mye herfra, sier Telson til Telecom Revy.

God infrastruktur
Telson vil bruke Norge som utgangspunkt for hele det europeiske markedet. Selv har han noen tids erfaring fra Tyskland, men foretrekker Norge: – Jeg har hatt min tid i Tyskland. Ellers takk. Folk sier til meg at Norge ligger langt unna, men hva gjør det når infrastrukturen er en av de beste. Det måtte bli ‘Norway or nowhere’.

Jobbe proaktivt
I samarbeid med SAS Institute har Telson fire områder han ønsker å gå inn på i norske og europeiske telekombedrifter: Foruten ren ledelserådgivning, blir hans oppgave å se dette i sammenheng med informasjonsløsninger med tanke på markedsføring, nettverk, prosesstyring og kostnadsstyring. Videre snakker vi om planlegging av IT-arkitektur samt nettverksplanlegging.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse