Annonse


Siemens først ute

Siemens er først ute med å bygge GSM-nett i denne regionen, hvor det bor omlag 2,1 millioner mennesker. Nettet skal være i drift ved utgangen av året.

GSM lite utbredt
Mobilsystemet GSM er ikke spesielt utbredt i Amerika. Omlag 300.000 mennesker fordelt på 140 amerikanske og canadiske byer benytter i dag GSM-nettverk. Til sammenligning er det mer enn 30 millioner GSM-abonnenter i hele verden.

Annonse