Annonse


Orakel fra Nokia

Samarbeidet mellom Nokia og Oracle vil åpne for at mobiltelefonbrukere kan motta informasjon som flytider, vær- og føreforhold, samt aksje- og valutakurser direkte til mobiltelefonen.

Kombinerer bruk av web-server
Brukerne kan også sende elektronisk post, lydmeldinger og faks over GSM-nettet.

Løsningen kombinerer Oracles WebServer og deres Web-baserte InterOffice program, med Nokias åpne Smart Messaging konsept, og deres Artus NetGate server.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse