Annonse


NetTB etablert

Det første testprosjektet er at partene skal utvikle første versjon av en større Internett-tjeneste for NTB. I denne tjenesten vil en rekke av Origos redaksjonelle produkter inngå. I tillegg skal NTB distribuere Origos spesialiserte nyhetstjeneste.

NetTB
Arbeidsnavnet på det nye samarbeidet er NetTB. Intensjonen med dette prosjektet er å samle all framtidig nettvirksomhet i NTB i et eget datterselskap som skal samarbeide med Origo.

Intensjonen er at Origo og NTB skal inngå avtale om et langsiktig, strategisk samarbeid. Det vil imidlertid først skje etter en evaluering av de to testprosjektene som løper fram til sommeren.

Annonse