Annonse


IBMs Web-paraply

Det handler om såkalt Middelware-produkter, som hverken har med sluttbruker-applikasjoner eller med hardware å gjøre, men som befinner seg et sted i ingenmannsland mellom de to ytterpunktene. Målet med dem er å gjøre det enklere å utnytte Web-teknologien.

Uoffisiell lansering
– Vi vil gjøre det mulig for våre kunder å fylle hullene i dagens Web-løsninger, sa Vice President Simon Dyson i IBM Software da han foretok en høyst uoffisell lansering av produktene på IBM Norges nettverksseminar Agenda’97.

Middleware å stol på
– Det er stadig viktigere for kundene å få tilgang til middleware de kan stole på. Våre produkter, fra IBMs programvaredivisjoner, fra Lotus og fra Tivoli har det som er nødvendig for at dette skal fungere, sa Dyson.

To produktgrupper
Det dreier seg om nye serverprodukter som grovt sett kan deles i to grupper: I den ene finner vi dem som skal gjøre det enklere å utvikle applikasjoner, fra de enkleste til de mest komplekse. Det dreier seg om Lotus Go!, som er serverprogramvare for publishing på Web, og Lotus Go Pro!, som i tillegg gir løsninger for arbeidsflyt og samarbeid.

Web-tilpasset database
Lotus Domino Mail er, som navnet sier, et e-postprodukt, IBM Universal Database og IBM Transactions Server er produkter som skal gjøre det enklere å Web-tilpasse databaseløsninger og transaksjonssystemer på selskapets stor- og minimaskiner.

e.commerce og e.business
I tillegg kommer Net.Connection, som skal sørge for at IBMs løsninger for netthandel (e.commerce) skal få kontakt med databasene. Net.Perform skal gi nye muligheter for dem som utvikler katalogtjenester, sikkerhetsløsninger og applikasjoner for nettet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse