Arkiv

Annonse


Ambibsiøst i Telia

ArkivTi milliarder alene skal investeres i nabolandene, dvs. Norden med Baltikum.

Vedtakene skal være fattet innen to måneder og får stor betydning for Telia og dermed for telekom-markedet i Sverige og Norden. To omstridte og meget viktige spørsmål står i sentrum. Telia trenger nærmere ti milliarder kroner (SEK) i kapitaltilførsel for å redde sitt investeringsprogram og planlegger samtidig å investere seks milliarder kroner i medie- og informasjonsbransjen.

Privatisering?
Den sosialdemokratiske regjeringen har hittil avvist en privatisering av Telia for å skaffe kapital, og så godt som alle svenske mediebedrifter ønsker å forhindre at Telia blir sterkere på medieområdet. Samtidig er det åpenbart at regjeringen vil at Telia skal ekspandere. Derfor har den heller ikke foreløpig lagt frem noe forslag som på avgjørende vis begrenser Telias ekspansjon.

Kartlegger kapitalbehov
– Regjeringen skal diskutere Telias kapitalbehov i vår. Det er først når regjeringen har fattet vedtak om hvor Telia skal gå i fremtiden, at vi virkelig vet hvor stort kapitalbehovet er. Vi skal nå ta stilling til saken, sier kommunikasjonsminister Ines Uusmann til Telecom Revy.

– På kort sikt finnes det andre alternativer til privatisering. Ett slikt alternativ er at Telia selger ut sitt eget eiendomsselskap Telaris, sier Uusmann.

Klar beskjed 10. juni
Senest den 10. juni i år vil regjeringen gi beskjed. Da vil den nemlig legge frem retningslinjer for Telia under Telias generalforsamling. Disse retningslinjene vil ta opp to spørsmål: Retningslinjer for Telias ekspansjon på medie- og informasjonsområdet og Telias internasjonale vekst. Telias hjemmemarked er Norden og Baltikum. Med Telias internasjonale ekspansjon menes ekspansjon utenfor dette hjemmemarkedet.

-Vi skal nå finpusse retningslinjene med de berørte departementene. Vedtak vil bli fattet av den ansvarlige minister, og det er i dette tilfellet jeg, sier Uusmann.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse