Annonse


Spår milliardtap

Neste uke vil Apple presentere tallene for 2. kvartal i år. I følge Mac WEEK Online vil selskapet legge frem et underskudd på 629 millioner dollar eller nærmere 4,4 milliarder norske kroner. Det er det amerikanske First Call Corp. som står bak beregningene.

Ned fra i fjor
Selv gikk Apple ut forrige måned og varslet at inntektene for 2. kvartal ville ligge ca. 25 prosent under fjorårets tall, som lå på 2,2 milliarder dollar, om lag 1,53 milliarder norske kroner.

Tradisjonell treghet
Først i september venter analyseekspertene at selskapet vil gå med overskudd. Underskuddet i annet kvartal skyldes i følge selskapet høye avskrivninger og en ‘tradisjonell treghet’ i 2. kvartal.

Annonse