Annonse


Selskap mot Microsoft

Både Novell og Netscape legger penger i Novonyx. Det nye selskapet henter personell fra de to selskapene selv og utenfra.

Trussel for Microsoft
Analytikeren David Smith i Gartner Group tror at det nye selskapet kan skape bekymringer for Microsoft. Han mener Novell har et stort ubrukt potensiale for aktiviteter innen Internett, som de nå får mulighet til å realisere gjennom samarbeidet med Netscape.

Unngår konflikt
Et eget selskap for aktivitetene var nødvendig for å unngå potensielle interne konflikter som kunne oppstå fordi noen av selskapenes produkter vil konkurrere med hverandre.

Ideen bak det nye selskapet ble lansert for et halvt år siden, da Novells nye toppsjef Joe Marengi tok kontakt med Netscape, skriver Client Server News. Novonyx skal i løpet av et år ha mellom 50 og 100 ansatte og blir lokalisert i Utah.

Annonse