Annonse


Satser på nyheter

PointCast er et program, mest kjent for sin skjermsparer, som bringer nyheter ned til den enkelte datamaskin. Selskapet har hatt suksess. Det startet for ett år siden, og har nå over 1,7 millioner brukere. Annonsører må vente på tur, og leverandører av innhold er kun de største aktørene i amerikansk medieverden. Flere forsøker å kopiere suksessen.

– Internett er globalt, og det vil også være naturlig for oss å ha en global fokus. Vi har interesse fra internasjonale aktører som kan tenke seg å samarbeide og en dialog med enkelte personer og selskaper som vi tror kan være med på å gjøre en innsats for oss, sier administrerende direktør Øivind Gunnufsen til Telecom Revy. – Det er mange om beinet, men det er nå det er moment og mulighet for å gjøre noe.

Kringkasting
Produktet som det satses på heter Netvertiser. Dette er en norskutviklet skjermsparer som skal laste ned nyheter og annonser fra et nett og presentere det. I motsetning til hva som er vanlig på Internett behøver ikke brukeren lete etter stoff. Innholdet leveres direkte. Det er dette som kalles push-teknologi. Dette kan igjen sammenlignes med vanlig kringkasting av lyd eller bilde Annonsører og nyhetsleverandører får litt herredømme over hvem som kan motta budskapet. Netvertiser blir et gratis produkt, som kan lastes ned fra nett, og det vil trolig også følge med ved kjøp av hardware.

– Vi har kanskje de første kundene oppe i løpet av en måneds tid, sier Gunnufsen. Hvem som skal levere innholdet er noe mer uklart. VG kommer trolig inn i bildet; det er åpent for andre.– Vi tenker på alle innholdsleverandører i prinsippet: publikasjoner, aviser av forskjellig slag, offentlige myndigheter.

Organisasjon
Den prioriterte oppgaven er å bygge opp en organisasjon. Deretter å arbeide videre med markedet.– Det er et utrolig stort marked – både for det offentlige og for andre bedrifter. – Alle som skal opp og gå på Internett er i prinsippet vår målgruppe.En av de utallige undersøkelser om Internett og mulighetenes marked hevder at markedet for PointCast-lignende produkter vil være på omlag 35 milliarder dollar allerede i år 2000.

Flere marked
Programmet skal kunne brukes både på Internett og på intranett. Et tredje marked som vokser frem er “Extranett” – eller fra “Business to business”.– En annen modell som har vært diskutert med teleselskaper er billedtelefoner, forteller Gunnufsen.Styrken med et slikt program er at det langt på vei kan skreddersy informasjon rettet mot en målgruppe. Brukerene kan også lage sine egne profiler. Men det er vanskelig å spå om hva brukerne vil velge på forhånd.

Reklamekroner
Et problem for annonsører når PointCasts modell brukes er at det kan være vanskelig å beregne hva reklamen vil koste. Prisen for en annonse blir i forhold til antall oppslag den får. I denne modellen er det innholdsleverandørene som vil ha det avgjørende ordet.De kan ta alle annonseinntektene selv på visse vilkår, eller de kan kjøpe en lisens og dele annonsekronene med GNT.

Skreddersøm
Vi lager et antall animerte presentasjoner. Skjermspareren går automatisk til web. Vi skjelner mellom form og innhold, og har laget en rekke animerte maler. Dermed kan leverandøren nøye seg med å levere innholdet.

Ønsket å bli først
– Jeg begynte å drodle med ideen i oktober 95, og tenkte at en skjermsparer kunne brukes til noe fornuftig. Markedet for nyheter, informasjon og reklame ble svaret, sier administrerende direktør Øivind Gunnufsen til Telecom Revy.

– Vi begynte et samarbeid med Mogul i januar, og i februar ble PointCast lansert. Vi hadde håpet å bli de første, men samtidig kan det være en fordel om det er noen andre som bryter vei. Men PointCast er veldig amerikansk, og har kanskje begrenset verdi for andre.

I prinsippet er alle mulige innholdsleverandører. Det kan gjelde aviser, en bedrift, en kommune eller et idrettslag. Samtidig har brukeren mulighet til å lage sin egen profil. Valget står mellom hva slags nyheter en ønsker å studere nærmere, og programmet gir også muligheten til å jakte på forskjellige tilbud, f.eks. sydenreiser. Når brukeren er varslet om et godt tilbud kan hun sende elektronisk post tilbake til avsenderen, og får reisen reservert.

Fakta om selskapet
  • GNT (Global Network Technologies) hadde en rettet emisjon i januar og fikk tilført tre millioner kroner i egenkapital. I oppstartsfasen har GNT fått støtte av SND, og har fått tilsagn om lån på 2 millioner.

  • Majoritetseier er Øivind Gunnufsen med 51 prosent av aksjene og Micro Holding med 35 prosent. Styrets formann er Bjørn Fritzvold.

  • Selskapet var på HPs stand under Software97, og HP ønsker å kunne tilby Netvertiser på intranettløsninger.

    Annonse


  • Annonse


    Annonse


    Annonse