Annonse


Oversikt for de store

Spectrum Frame Relay Manager tilbyr spektrumsteknologiens skalerbarhet, feilkorrigering og feilisolering. Systemet gir nøyaktig informasjon om utnyttet båndbredde og trafikk-kostnader i nettet.

Topologisk grensesnitt
Unikt for den nye løsningen er muligheten til å skape et topologisk bilde av alle Frame Relay-grensesnitt og deres ulike kretser. Sammen skal dette gi et dekkende bilde av alle relasjoner i en organisasjons samlede maskinmiljø.

Frame Relay Manager kompletterer overvåkningsløsningen Spectrum Enterprise Manager, og er tilgjengelig for Spectrum 4.0 i annet kvartal av 1997.

Annonse