Arkivfoto

Annonse


Internett til bankkunder

ArkivfotoSamarbeidet vil utvilsomt komme norske bankkunder til gode, mener selskapene. Nye internettprodukter for bank og finansnæringen er et hovedsatsingsområde for Fellesdata som gjennom avtalen vil benytte Tele2 som leverandør av internettaksess for sine kunder.

Samtidig oppnår Fellesdata enerett på salg av Tele2s internett-tjenester til bank og finansinstitusjoner.

Stort potensiale
Fellesdata er en av Norges største datasentraler og tilbyr løsninger, produkter og tjenester innen informasjonsteknologi. Selskapet eies av, og har store deler av sin kundebase blant, norske sparebanker.

Potensialet i avtalen ligger i Fellesdatas nåværende kundebase på over 200 banker og øvrige bedrifter og i de over 20 000 brukerne hos disse. Videre ligger et stort potensiale i Fellesdatas base med 5,2 millioner konti.

Mørck ser lyst på det
Viseadm. direktør i Fellesdata Tore Mørck er overbevist om at internett fra århundreskiftet vil være den viktigste distribusjonskanalen for direkte banktjenester. Det vil si at kundene betjener sine egne konti, slik det i dag til dels blir gjort ved hjelp av telefon.

– Valget av Tele2 som internett-partner er gjort ut fra kvalitetshensyn. Tele2s politikk er å alltid ha et nett som er dimensjonert etter antall brukere. Det sikrer den fremkommeligheten og hastigheten vi ønsker å tilby våre kunder, sier Mørck.

Investerer 50 millioner
Tele2 uttaler i en melding at de har som siktemål å bli en ledende internettleverandør til norske privatpersoner og bedrifter. Som et ledd i dette investeres 50 millioner kroner i Norge i år, mens 100-talls millioner kroner er investert i Nordens klart beste forbindelse til USA.

Som medeier i en kabel over Atlanteren og kan Tele2 i dag tilby norske brukere en forbindelse på 201 Mbit til USA. Andre internettleverandører på det norske markedet kjøper i dag kapasitet via denne forbindelsen av oss, opplyser adm.direktør Morten Neeb i Tele2 Norge.

1.500 internettkunder i Norge
Tele2 som eies av svenske Netcom Systems AB er allerede Nordens største internettleverandør med over 150.000 abonnenter bare i Sverige.

Tele2 uttaler i en melding at de ønsker å bli en fullverdig teleoperatør. De tilbyr allerede billigere telefon til utlandet og til mobiltelefon samt internettjenester for bedrifter. Selskapet har i dag omlag 300 kunder på telefoni og 1.500 på Internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse