Annonse


Flere til Hisøy

– Vi skal ansette minst 20, kanskje flere, og vi har fått 60 søknader på disse stillingene, sier personalsjef hos Ericsson Gunn Eriksen Bie

11 slutter
I følge Fedrelandsvennen har en femtedel av de ansatte fått konkrete jobbtilbud og elleve er i ferd med å forlate Ericsson.

– Av de som slutter er det bare to som vi vil karakterisere som nøkkelpersonell. Fra nyttår og frem til i dag er det 11 ansatte som har sluttet eller skal det, men i det tallet inngår flere på kontrakter, som uansett ville ha sluttet her nede. Og bare et par stykker av dem som har sluttet har satt det i forbindelse med strid om lokalisering.

Lite dramatisk
Eriksen Bie karakteriserer oppsigelsene som lite dramatiske.

Annonse


– Vi har over 500 ingeniører, og en viss «turn-over» må en uansett regne med.

Ny sjef på Hisøya
Tor Angell-Hansen startet sin første dag på Ericsson på Hisøya som plassjef mandag. Han ønsket ikke å benytte sin anledning til å kommentere saken.

Overfor Dagens Telecom gir han uttrykk for at han ønsker å bruke sin første arbeidsdag tiI å få oversikt over situasjonen.

Informasjonskonsulent hos Ericsson Anne Rød sier at ledelsen i Ericsson anser saken som et soloutspill fra en person som har sagt opp og at de ikke vil kommentere saken nå.

Trives og slutter
Leif Arne Dalane er en av dem som slutter:
– Hadde ikke trusselen om å flytte til Oslo-området kommet opp, hadde jeg nok fortsatt. Ledelsens argumenter for å flytte hadde jeg vanskelig for å akseptere. Håndteringen av saken var heller ikke særlig god, sier han til Fedrelandsvennen.

Han poengterer at han har trivdes svært godt i jobben og har hatt interessante arbeidsoppgaver.

Sivilingeniøren har jobbet for Ericsson siden 1989.

Annonse