Annonse


CMR vinner på simulering

Forskningskonsernet, som eies av Universitetet i Bergen og av Christian Michelsens Institutt, hadde i fjor en samlet omsetning på nærmere 79 millioner kroner. Resultatet før skatt ble på 4,7 millioner kroner, en forbedring på 63 prosent sammenlignet med året før.

Gasseksplosjoner
Flacs, simuleringsprogrammet for gasseksplosjoner, ble lansert internasjonalt i fjor høst etter 15 års forskning og utviklingsarbeid. Programmet benyttes under design og modifisering av prosesseringsanlegg på land og offshore.

150 millioner
Flacs er utviklet i samarbeid med ledende oljeselskaper. Den krevende utviklingsoppgaven har totalt krevd investeringer på 150 millioner kroner.

Grafisk visualisering
CMRs strategiske program «Avansert grafisk visualisering» finansieres av Forskningsrådet. Dette programmet vekker også stor interesse og har resultert i kommersielle produkter som benyttes blant annet av TV2 og Vingmed Sound.

Det tredimensjonale kartsystemet som TV2 benytter, blant annet i sine nyhetssendinger, er ett av resultatene av dette samarbeidet.


Tredimensjonal ultralyd er fellesnevneren for de medisinske systemene som CMR har utviklet i samarbeid med Vingmed Sound og med Haukeland Sykehus og Regionsykehuset i Trondheim.

Teknologien er foreløpig utprøvd innen systemer for hjertediagnostikk, gastroenteorologi og gynekologi/obstetrikk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse