Annonse


SET satt tilbake

Torsdag opplyste Visa og MasterCard/Eurocard at protokollen for Secure Electronic Transaction – SET-standarden, først vil være klar 31. mai. I januar oppga de to selskapene 14. april som lanseringsdato. Opprinnelig skulle SET-standarden ha vært ferdig i fjor høst.

Hamar-butikken åpner 1. mai
I Norge har Fellesdata, IBM, VISA, HA-nett og Sparebanken Hedmark startet prøvedrift av Europas første nettbutikk for handel med SET-standarden.

– Den første transaksjonen skal foregå ved månedsskiftet april/mai. Så langt jeg kjenner til går alt etter planen, sier direktør Jan Kirkerud hos Fellesdata, som ikke er orientert om eventuelle forsinkelser.

500 testkunder
Når prøvedriften starter om en fjorten dagers tid, kan 500 testkunder hos Sparebanken Hedmark shoppe i nettbutikken på Hamar. I oktober skal systemet etter planen åpnes for alle norske banker og butikker. I Danmark utprøves et tilsvarende system med EuroCard.

Visa advarer
Når SET-protokollen er ferdig, kan både Visa, MasterCard, EuroCard og American Express som alle støtter SET, endelig tilby sikker netthandel. Foreløpig advarer Visa nettsurfere mot å taste inn kontonumre på nettet. Men nettbutikken på Hamar kan likevel ta sjansen på å starte sitt prøveprosjekt etter planen.

Fellesbankens sertifikater
Introduksjonen av SET versjon 1.0 gir netthandelen et kraftig løft, men det kan likevel ta noe tid før den tar av. SET-protokollen krever nemlig at både butikker og kunder må registrere seg og motta digitale sertifikater, før de kan bruke systemet. I Norge er det Fellesdata som utsteder disse sertifikatene.

Ny Net.Commerce
30. mai debuterer også IBMs nettbutikkprogram Net.Commerce versjon 2.0. Det kan tidligst få støtte for den endelige SET-spesifikasjonen ved St.Hans-tider. Nettbutikken på Hamar bruker foreløpig versjon 1.0 av denne programpakken.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse