Annonse


Advarer mot avlytting

Det er velkjent innen telekombransjen at mobiltelefoner av typen NMT og analoge trådløse telefoner er svært enkle å avlytte. I et brev til produsenter og importører av teleutstyr, ber Forbrukerrådet bransjen opplyse sine kunder om problemet, enten ved å merke telefonen eller via bruksanvisningen.

Stort problem
– Avlyttingsfaren kan utgjøre et stort problem for forbrukeren fordi telefonene blant annet brukes til betaling over telegiro. Ved hjelp av en scanner og en enkel dekoder som er til salgs i Sverige, kan utenforstående få tilgang til kontonummer og personlig kode, sier juridisk konsulent Cathrine Vogt i Forbrukerrådet.

Bruk digitalt utstyr
Seksjonssjef Sven Falcke i Siemens telekomdivisjon hilser initiativet fra Forbrukerrådet velkommen, men påpeker at forbrukeren kan beskytte seg mot avlytting ved å bruke digitalt teleutstyr.

– Digitale trådløse telefoner og digitale mobiltelefoner er i praksis 100 prosent avlyttingssikre, sier Falcke.

Annonse


Tar over markedet
– Digital telefoni er i ferd med å ta over markedet. De fleste mobiltelefoner er i dag digitale, og det samme vil skje med trådløse telefoner. Siemens Telecom har sluttet å markedsføre trådløse telefoner eller mobiltelefoner som kan avlyttes, sier Falcke.

Han mener avlyttingsproblemet vil løse seg selv i løpet av få år.

57.000 solgte
Ifølge tall fra Leverandørforbundet for Mobil- og Telekommunikasjon (LMT) ble det i fjor solgt om lag 57.000 analoge NMT mobiltelefoner her til lands.

Samtidig ble det solgt hele 450.000 GSM mobiltelefoner. Også DECT-telefonene er i ferd med å ta store markedsandeler.

Annonse