Annonse


49% av Telia til salgs

Den svenske regjeringen ønsker å selge 49 prosent av aksjene i det statlige telekonsernet, skriver den svenske avisen Dagens Industri.

Ny lovgivning
Forslaget vil bli lagt fram som et tillegg til forslaget om ny lovgivning på telekommunikasjonsområdet. Dette er for tiden ute til høring.

For at forslaget skal gå gjennom er det nødvendig at mer en halvparten i den svenske Riksdagen sier seg enig.

20 milliarder
Alle de svenske politiske partiene, med unntak av Vänsterpartiet, støtter forslaget. Men forslaget kan ikke komme opp før til høsten. Det betyr at aksjene kan legges ut for salg høsten 1998.

Det er forventet at aksjene vil innbringe omlag 20 milliarder.

Tele Danmark selger også
Samtidig med at den svenske staten selger seg ned til 51 prosent av aksjene i Telia, skal den danske staten selge seg videre ned i Tele Danmark. Der sitter staten nå med 51 prosent av aksjene. Også dette salget er i størrelsesorden 20 milliarder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse