Annonse


Fransk satellittoffensiv

I en melding heter det at selskapet ser på Skandinavia som et viktig mediemarked.

– Vi har ennå ikke tatt stilling til om det skal opprettes et eget kontor i Skandinavia. Det hører inn under langtidsstrategien, og vil bli vurdert, ikke minst i lys av navneforandringen og fusjonen, sier Sophie Cleary ved GlobeCasts London-kontor til Dagens Telecom.

BBC er kunde
Det nyetablerte GlobeCast beskriver seg som «verdens første globale og hittil eneste kringkastingsleverandør» og er en sammenslåing av de tre selskapene Keystone (USA), Maxat og satellittenheten til France Telecom.

Selskapet har en eksisterende satellittjeneste under navnet Global Skkylink. Blant selskapets eksisterende kunder finner vi blant andre BBC og WTN (Worldwide Television News).

Annonse


Verdensledende
Med fusjonen ønsker France Telecom å posisjonere seg som verdensledende distributør for kringastingsselskaper. Keystone ble kjøpt opp av France Telecom i 1996 og er ledende i USA. Det blir nå hetende GlobeCast North America. GlobeCast Northern Europe er det tidligere Maxat, med base i London.

GlobeCast Paris, France Telecoms tidligere satellittavdeling, har ansvaret for selskapets aktiviteter i Frankrike og de deler av verden som ikke dekkes opp av de to andre enhetene.

Global markedsplass
I pressemeldingen heter det videre at bakgrunnen for fusjonen er «trenden mot en global markedsplass for kringkasting. Deregulering og digitalisering av teknologien innebærer at kringkastingsselskap kan utvide sine aktiviteter til å omfatte nye markeder som hittil har vært stengt på grunn av økonomiske eller reguleringsmessige hindringer».

Annonse