Annonse


Forsiktig nettbank

Sparebanken NOR startet opp på Internett med egne hjemmesider og nettbank mandag 24. mars uten annonsering.

– Vi har valgt å ikke slå det stort opp i startfasen. Vi ønsket ikke å gape over for mye på en gang. NOR har et stort antall personkunder og med en voldsom markedsføring fryktet vi for et antall kunder som vi ikke kunne betjene på en god nok måte, sier informasjonsleder i Sparebanken NOR Christian Moxheim.

Erfaring
De første forandringene er allerede gjort på sidene. I en prøveperiode var det mulig for alle kundene i NOR å sjekke kontoen sin. Nå kreves det en registrering. Banken ønsker ikke å bruke ressurser på å oppdatere opplysninger for kunder som ikke bruker tjenesten, og heller ikke har ønske om å bruke den.

Enklere
Banken er nå i ferd med å høste erfaringer.

– Vi er allerede i gang med å se på videreutvikling av nettbanken og ser på dagens tjeneste som en forholdsvis første versjon. Vi ser på muligheten for å gjøre tjenesten enklere etter hvert og regner med at en hel del ekstra funksjoner skal legges til etterhvert som vi får tilbakemeldinger, sier Moxheim.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse